Hälsinglands Utbildningsförbund

Klagomål och synpunkter

Inom Hälsinglands Utbildningsförbund ser vi synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjligheter att förbättra vår verksamhet.

Lämna klagomål/synpunkt

Denna synpunkt gäller:
Jag är:Vilken verksamhet gäller det? * (obligatorisk)
I vilken kommun? * (obligatorisk)
Jag önskar att få svar via

Personuppgifter som du lämnar i denna blankett behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt Dataskyddsförordningen. Uppgifterna får bara användas för det ändamål som du lämnat dem för. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighets­principen.

Väljer du att fylla i blanketten för hand, skicka då in den till Hälsinglands Utbildningsförbund 821 80 Bollnäs.

Klagomål på vår hantering av klagomål?

Om du inte är nöjd med vår hantering av klagomål kan du göra en anmälan till Skolinspektionen. Det finns även möjlighet att överklaga vissa beslut till Skolväsendets överklagandenämnd eller allmän förvaltningsdomstol. 

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund