Hälsinglands Utbildningsförbund
 • Hem
 • | Anslagstavla
 • | Kontakt
 • | Webbsida
 • | O365
 • | Intranät
Följ oss på facebook!
Följ oss på instagram!
Följ oss på youtube!
Hälsinglands Utbildningsförbund
Meny
 • Hem
 • | Anslagstavla
 • | Kontakt
 • | Webbsida
 • | O365
 • | Intranät
Toppbild

Kulturkommunikatör

Ingen utbildningsstart under hösten 2018

Utbildningen

Kulturkommunikatörutbildningen är en nytänkande kreativ utbildning där du får både teoretisk kompetens och praktiska färdigheter för att med kulturens kraft förändra människa och samhälle. Du använder projektmetoder för struktur och planering. Du lär dig förstå människa och samhälle ur sociokulturellt perspektiv. Överblicka och behärska den kulturella arenan med din egen estetiska förmåga som verktyg.

Kulturkommunikatör ger dig praktisk och teoretisk inkluderande kompetens. För att möjliggöra inkludering får du också praktiska verktyg med syfte att göra kultur tillgänglig för fler. Utbildningen bedrivs också inkluderande. Vi menar att alla lärandesituationer mår bättre när människor med olika erfarenheter samlas och arbetar tillsammans. Därför validerar vi också de estetiska färdigheter du har för att se om de stämmer överens med våra förkunskapskrav hämtade från gymnasie­skolans estetiska program. Med unik inkluderings­kompetens rustas du att ta alla människor över tröskeln till kultur såväl som samhälle.

Utbildningen startades 2012 av Bollnäs kommun men drivs nu av Hälsinglands Utbildningsförbund, och är en vidareutveckling av tidigare utbildningar med samma namn. I sin nuvarande form har utbildningen ett ökat fokus på kulturellt entreprenörskap, projektarbete och inkluderande handledning med den funktionella människan i centrum. Kulturkommunikatör är en yrkesroll som hittills saknats och på senare tid börjar efterfrågas inom allt från kulturscenen till handledande arbete med människor och ren pedagogisk verksamhet.

Arbetsmarknad

Som examinerad Kulturkommunikatör går du ut i arbetslivet med en bred och samtidigt specialiserad kompetens. Du behärskar allt från ett kulturellt entreprenörskap med förmåga att iscensätta idéer med hjälp av projektkunskap till tröskelarbete med människor i sociokulturellt utanförskap. Vanliga yrkesroller efter examen är kulturkommunikatör inom olika verksamheter, kulturutvecklare, projektledare inom kulturell verksamhet, kulturproducent, kulturarbetare, handledare inom praktisk estetisk verksamhet och entreprenör på kulturella arenor. En modern kulturarbetare för ett rikare kulturliv.

Examen

Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen - Kulturkommunikatör, 400 poäng.

Kontakt

Kontakt

CFL Bollnäs

Heden 116 
821 31 Bollnäs

Tfn 010-454 13 10

E-post

Studerandeservice

Ulla Stålberg

Tfn 010-454 10 96

Mobil 070-244 44 78

Lars Ferneryd

Tfn 010-454 11 07

Mobil 070-631 69 51

Utbildningsledare

Lena Baleus

Tfn 010-454 11 48

Mobil 072-217 74 13

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund