Hälsinglands Utbildningsförbund
Följ oss på facebook!
Följ oss på instagram!
Följ oss på youtube!
Hälsinglands Utbildningsförbund
Meny
Toppbild

Drifttekniker – process

Glädjande besked om att utbildningen kommer att fortsätta bedrivas i Nordanstig. Det blir dock med annan anordnare. För mer information kontakta Crando Training AB se länk nedan:

anmalan@creando-school.se

 

Utbildningen kommer att ge dig den kompetens du behöver för att arbeta som drifttekniker eller process­operatör i exempelvis värmeverk, pappersindustri, raffinaderi eller annan kemisk industri.

Utbildningen

Stor vikt läggs på en god teoretisk grund, praktiska övningar i industriell miljö, kommunikation med andra yrkesgrupper och att koppla samman teori och verklighet så att du kan fatta rätt beslut i nya situationer och lösa problem i samarbete med olika avdelningar. Våra lärare är vana att bedriva yrkeshögskole­utbildningar och är ofta anlitade direkt av industrin för internutbildningar. De tillför utbildningen erfarenhet av den industriella miljön, vad yrkesrollen kräver och kan relatera till din kommande arbetsplats.

En tvåårig och modifierad distansutbildning

Vid åtta obligatoriska tillfällen samlas alla måndag-fredag för föreläsningar, övningar och laborationer. Övrig tid studerar du på hemorten med stöd av vår lärplattform där du också har kontakt med lärare och andra studerande. Dessutom kommer det att bildas studiegrupper på olika orter dit läraren kommer för handledning och där det arrangeras studiebesök på industrier i närheten.

En fjärdedel av utbildningen sker på plats i industrin genom LIA. Då gör du praktik antingen hos de företag som medverkar i utbildningen eller på andra företag i din närhet. Under det första året läser du kurser som är gemensamma för att få den grundkunskap som behövs i all processindustri. Under det andra året specialiserar du dig mot antingen kraft/värme, skogsindustri eller kemisk industri genom anpassade kurser, val av LIA-plats och examensarbete.

Arbetsmarknad

Som drifttekniker/processoperatör arbetar du tillsammans med dina kollegor i skiftlaget med att övervaka produktionen, lösa problem och utveckla process och produkt. Yrkesrollen och skiftarbetet ger stor frihet och möjligheter till utveckling. Den här utbildningen har tillkommit för att flera industrier har uttryckt svårighet att hitta kompetent personal.

Inom processindustrin sker ständigt tekniska förändringar och utveckling av arbetsrollen som medför ett ökat behov av kunskap hos drifttekniker och processoperatörer. Samtidigt som man minskar den totala arbetsstyrkan har man stora pensionsavgångar. Många industrier har därför redan idag svårt att rekrytera kompetent personal och förutspår att rekryteringsproblemen kommer att öka ännu mer i framtiden. De företag som kan vara din framtida arbetsgivare finns över hela Sverige.

Examen

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen Drifttekniker – process, 400 Yh-poäng.

Kontakt

Kontakt

CFL Nordanstig

Södra vägen 8
820 70 Bergsjö

Tfn 010-454 13 30

Utbildningsledare

Gunilla Svensson

Tfn 010-454 12 47

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Hälsinglands Utbildningsförbund

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund