Hälsinglands Utbildningsförbund
Följ oss på facebook!
Följ oss på instagram!
Följ oss på youtube!
Hälsinglands Utbildningsförbund
Meny

Industri bas

En vuxengymnasial yrkesutbildning omfattande 700 gymnasiepoäng - CFL Bollnäs.

Yrkesutbildning

Kursbeskrivning

Grundläggande Industriteknisk utbildning för vuxna. Utbildningen kan utifrån gällande utbud byggas på med ytterligare yrkesutbildning mot specifika inriktningar inom området. Exempel kan vara CNC, Underhåll och Svets.

Genomförande

Studieperiod 13/1 - 29/5 (20 veckor) och 31/8 - 11/12 (15 veckor). Studietakt 100%.

Uppehåll v23 – 35.

Utbildningen är platsbunden och genomförs i samarbete med Industritekniska programmet på Torsbergsgymnasiet. APL ingår under utbildningstiden.

Kurser

Industritekniska processer 1

100p

Produktionskunskap 1

100p

Datorstyrd produktion 1

100p

Avhjälpande underhåll 1

100p

Människan i industrin 1

100p

Produktionsutrustning

100p

Allmän automationsteknik 1

100p


Förkunskapskrav

Godkända betyg på grundläggande Svenska som andraspråk delkurs 2 eller motsvarande. Eventuellt kommer intervjuer genomföras i samband med antagning.

Studiestöd

Utbildningen är en kommunal vuxenutbildning och kostnadsfri för dig som elev. Den berättigar även till studiestöd, läs mer om detta på www.csn.se. Kontakta vägledningsenheten i din kommun för vidare information och studieplanering.

Frågor

Ev. frågor besvaras av vägledningen i din hemkommun

Ansökan

Ansökan görs via vuxenutbildningen i din hemkommun, senast 29 november 2019. Utbildningen genomförs förutsatt att deltagarantalet fylls. Ändring av kurser kan förekomma.

Observera att utbildning via Industri Bas inte automatiskt garanterar vidareutbildning, eventuell sådan söks separat senare via din hemkommun.

Kontakt

Kontakt

CFL Bollnäs

Läroverksgatan 36
821 33 Bollnäs

Tfn 010-454 12 40

E-post

CFL Bollnäs
Studie- och yrkesvägledare

Pia Olsson

Tfn 010-454 11 34

Pernilla Svensson

Tfn 010-454 10 91

Ingegärd Hedberg

Tfn 010-454 10 89

CFL Nordanstig
Studie- och yrkesvägledare

Katarina Bylin

Tfn 010-454 12 24

Mobil 073-275 35 77

CFL Söderhamn
Studie- och yrkesvägledare

Anna Kleemair

Tfn 010-454 10 59

Jeanette Karlsson

Tfn 010-454 10 64

Länkar

Kontakt

Dokument

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund