Hälsinglands Utbildningsförbund
Följ oss på facebook!
Följ oss på instagram!
Följ oss på youtube!
Hälsinglands Utbildningsförbund
Meny

Elevhandledare - lärling

En vuxengymnasial lärlingutbildning på 400 poäng.

Yrkesutbildning

Kursbeskrivning

Vill du vara en viktig del av elevernas hela vardag, och ett av verktygen i elevens lärande? Då skall du inte tveka att söka denna lärlingsutbildning!

Utbildningen är en lärlingutbildning på gymnasienivå och ges på halvtid och genomförs till största delen på en arbetsplats, med stöd av en pedagogisk handledare.

Kursen är på 50% med praktik 2 dagar i veckan och teoretiska studier 0,5 dag i veckan. Praktikdagarna kommer innehålla både praktiska moment i klassrum och med elev, samt tid för förberedelse och dokumentation. De som redan arbetar som elevhandledare gör sin praktik inom ramen för sin tjänst.

Lärlingsplats ordnas av kursansvariga/din hemkommuns lärcentra.

Genomförande

Distans med en fysisk träff per månad, onsdag eftermiddag 15–17 eller onsdag kväll 17–19 i Nordanstig.

Övrig tid sker kontakten via mejl, Skype eller bokade möten.

Läsåret 19/20 med start 4 september.

Kurser

Specialpedagogik 1

Irene Larsson, Gleerups förlag,
ISBN:978-91-40-68213-0

100p

Kommunikation

Tove Phillips, Gleerups förlag,
ISBN: 978-91-40-69418-8

100p

Lärande och utveckling

Tove Phillips, Gleerups förlag,
ISBN: 978-91-40-69420-1

100p

Pedagogiskt ledarskap

Tove Phillips, Gleerups förlag,
ISBN:978-91-40-69421-8

100p


Förkunskapskrav

Kunskaper i svenska motsvarande årskurs nio. Kurserna kan kombineras med andra kurser enligt elevens önskemål upp till heltidsstudier.

Studiestöd

Utbildningen är en kommunal vuxenutbildning och kostnadsfri för dig som elev. Den berättigar även till studiestöd, läs mer om detta på www.csn.se. Kontakta vägledningsenheten i din kommun för vidare information och studieplanering.

Frågor

Ev. frågor besvaras av vägledningen i din hemkommun eller av Katarina Bylin tfn 010-454 12 24 eller Gunilla Englin tfn 010-454 10 66.

Ansökan

Ansökan görs via vuxenutbildningen i din hemkommun, senast 28 juni 2019. Utbildningen genomförs förutsatt att deltagarantalet fylls. Ändring av kurser kan förekomma.

Kontakt

Kontakt

CFL Nordanstig

Södra vägen 8
829 50 Bergsjö

Tfn 010-454 12 60


CFL Nordanstig
Studie- och yrkesvägledare

Katarina Bylin

Tfn 010-454 12 24

Mobil 073-275 35 77

CFL Bollnäs
Studie- och yrkesvägledare

Pia Olsson

Tfn 010-454 11 34

Pernilla Svensson

Tfn 010-454 10 91

Ingegärd Hedberg

Tfn 010-454 10 89

CFL Söderhamn
Studie- och yrkesvägledare

Anna Kleemair

Tfn 010-454 10 59

Jeanette Karlsson

Tfn 010-454 10 64

Länkar

Kontakt

Dokument

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund