Hälsinglands Utbildningsförbund
Följ oss på facebook!
Följ oss på instagram!
Följ oss på youtube!
Hälsinglands Utbildningsförbund
Meny

Småbruk - flera olika val

Vi erbjuder flera olika utbildningar inom området småbruk och lokal matproduktion. Vuxengymnasiala utbildningar där studierna bedrivs på distans.

Kursbeskrivning

Vi har fysiska träffar en gång i månaden (oftast helger). Övrig tid ägnar du åt egna studier, praktik och arbete i ett eget projekt.

Välj bland följande spännande studiealternativ under 2019:

1. Ekologisk odling och hållbar omställning

– en bred utbildning i ekologiska odlingens grunder och hållbart omställningsarbete.

En ettårig vuxengymnasial utbildning där studierna bedrivs på halvtid/distans. Du behöver inga förkunskaper men gärna ett starkt intresse för grönsaksodling och lokalt hållbarhetsarbete.

Ämnesområden: ekologisk grönsaksodling , gödsling och jordbearbetning, odling på friland och i växthus, hållbart omställningsarbete, med mera.

400 p, Start: Augusti

2. Hållbart nordiskt mathantverk - ny kurs!

– en praktisk grundutbildning i traditionellt mathantverk och modern livsmedelshantering.

Du behöver inga förkunskaper men gärna ett starkt intresse för lokalt mathantverk.

Ämnesområden: livsmedelshantering, regelverk, lokala livsmedelskedjan, matlagningens historia och olika mattraditioner, matlagning med moderna och traditionella hantverksmetoder, förvaring- och förädlingsmetoder, med mera.

400 p, Start: Augusti

3. Baskursen - ny kurs!

– en vägledande introduktionskurs i småbrukets olika ämnesområden och jobbmöjligheter.

En ny vuxengymnasial utbildning där studierna bedrivs på deltid under 5 månader (jan-maj).

Ämnesområden: ekologisk grönsaksodling, ekologi, kretslopp, lokalt mathantverk, odling på friland och i växthus, hållbart omställningsarbete, fäbodbruk, med mera.

100 p, Start: Januari
Ansök före 15 december!

4. Lärling

– 2-årig teoretisk och praktisk lärlingsutbildning i småbruk och socialt handledarskap.

Målet med kursen är att du, efter avslutad kurs, både kan arbeta med praktisk grönsaksodling, lokalt mathantverk och hållbarhetsarbete samt jobba inom social omsorg och med olika former av grön rehabilitering.

800 p, Start: Augusti

5. Alternativa odlingsmetoder - ny kurs!

– en ny kurs som introducerar flera olika sätt att utveckla och fördjupa odlingskunskaperna.

En ny vuxengymnasial utbildning där studierna bedrivs på halvtid under 6 månader (jan-juni). Här får Du möjlioghet att fördjupa dina kunskaper i organisk-biologisk odling, biodynamisk odling, skogsträdgård samt permakultur.

Vi kommer att beröra ämnen som: trädgårdsplanering, gödselmetoder, jordbiologi, med mera.

200 p, Start: Januari
Ansök före 15 december!

6. Fäbodbruk - ny kurs!

– en teoretisk och praktisk utbildning i traditionellt och modernt fäbodbruk.

En ny vuxengymnasial utbildning där studierna bedrivs på halvtid under 6 månader (maj-sept). Lär dig grunderna i fäbodbruk, djurskötsel, mjölkhantering, livsmedelhantering och matlagning och enklare hantverk.

Vi kommer att beröra ämnen som: djurskötsel, mjölkning, mjölkhantering, livsmedelshygien, ystning, kärna smör, göra messmör, baka bröd mm.

Undervisningen sker vid Idfjärdsvallen, vid Stålnäs utanför Söderhamn. I kursen ingår minst två veckors heltidsarbete på fäbodvallen.

200 p, Start: Maj
Ansök före 15 mars!

Intresserad?

Läs mer om de olika kurserna här:

Kontakta oss idag!

Kontakta CFL Söderhamn och dess vägledningsenhet för vidare information och studieplanering.

Studiestöd

Samtliga småbrukskurser ingår inom kommunal vuxenutbildning och är därmed kostnadsfri för dig som elev. De berättigar även till studiestöd, läs mer om detta på www.csn.se.

Kontakt

Kontakt

CFL Söderhamn

S Järnvägsgatan 7
826 80 Söderhamn

Tfn 010-454 12 80

cfl@hufb.se

Vägledningen

Kontakta vår vägledning för mer information om utbildningen och dina möjlighter

CFL Söderhamn
Studie- och yrkesvägledare

Anna Kleemair

Tfn 010-454 10 59

Jeanette Karlsson

Tfn 010-454 10 64

Länkar

Kontakt

Dokument

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund