Hälsinglands Utbildningsförbund
Följ oss på facebook!
Följ oss på instagram!
Följ oss på youtube!
Hälsinglands Utbildningsförbund
Meny

Automationstekniker­utbildning

En yrkesutbildning i samarbete med Vallviks Bruk AB omfattande 400 poäng

Bildbeskrivning

Yrkesutbildning med Vallviks bruk

Vallviks Bruk AB står inför en generationsväxling och har i samarbete med Hälsinglands Utbildningsförbund startat en automationsteknikerutbildning.

Automationsteknikerutbildningen

Utbildningen kommer ge kunskap om service och underhåll på fabrikens elutrustning och processystem samt förståelse för yrket som automationstekniker i processindustrin. Stora delar av utbildningen är arbetsplatsförlagd i kombination med teoretiska studier.

 

Utbildningen kräver förkunskaper motsvarande El- och Energiprogrammet och planeras utifrån tidigare utbildning och betyg. Studietakt 100%, 20 veckor.

Exempel på kurser:

  • Avancerade styrsystem 100p
  • Processreglering 100p
  • Industriautomation 100p
  • Avhjälpande underhåll1 100p
  • Mät- och styrteknik 100p
  • Avhjälpande underhåll 2 100p
  • Avhjälpande o före- byggande underhåll 100p

Kvalifikationer

Utbildning inom El- och Energiprogrammet eller motsvarande.

Studiestöd

Utbildningen är en kommunal vuxenutbildning och kostnadsfri för dig som elev. Den berättigar även till studiestöd, läs mer om detta på www.csn.se. Kontakta vägledningsenheten i din kommun för vidare information och studieplanering.

Ansökning

Ansökan görs via vuxenutbildningen i din hemkommun. Bifoga betygskopior på eventuellt tidigare studier. Utbildningen genomförs förutsatt att deltagarantalet fylls. Ev. frågor besvaras av vägledningen i din hemkommun eller av Petra M Lindström tel. 010-454 13 36.

Vallviks Bruk och Rottnesros

Vallviks Bruk AB är ett av de två massabruken i Rottneros koncernen.

Rottneros är ett av världens ledande specialistföretag inom utveckling och produktion av massa. Vår uppgift är att förse våra kunder med massaapplikationer som stärker deras
marknadsposition och lönsamhet. Inom området slipmassor för den öppna marknaden är vi den enskilt största globala aktören

Kontakt

Kontakt

CFL Söderhamn

S Järnvägsgatan 7
826 80 Söderhamn

Tfn 010-454 12 80

cfl@hufb.se

 Utbildningsanordnare

Petra Lindström

Tfn 010-454 13 36

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund