Hälsinglands Utbildningsförbund
 • Hem
 • | Anslagstavla
 • | Kontakt
 • | Webbsida
 • | O365
 • | Intranät
Följ oss på facebook!
Följ oss på instagram!
Följ oss på youtube!
Hälsinglands Utbildningsförbund
Meny
 • Hem
 • | Anslagstavla
 • | Kontakt
 • | Webbsida
 • | O365
 • | Intranät

Slussen

Slussen i Bollnäs är förberedande undervisning i svenska språket. Slussen förbereder också deltagarna för att kunna arbeta med olika datorprogram i sina fortsatta studier.

Förberedande inför SFI

Under tiden i Slussen kartläggs varje deltagares tidigare studievana samt eventuella kunskaper i svenska språket. Utifrån resultatet av kartläggningen får man fram information om vilken studieväg och kurs som passar bäst när det sedan blir plats ledig på SFI.

Undervisningen i Slussen innehåller gruppundervisning, individuellt arbete vid datorer samt viss undervisning via telebild.

Deltagare kan också under tiden gå ifrån Slussen för att få sin undervisning i samhällsorientering som oftast sker på deltagarnas modersmål.

Personal i Slussen är språkhandledare och språkstödjare.

SFI och Slussen samarbetar och utvecklar kontinuerligt verksamheten i Slussen utifrån behov.

Liknande verksamheter finns också i Söderhamn och Nordanstigs kommuner.

Kontakt

Kontakt

CFL Bollnäs

Läroverksgatan 36
821 33 Bollnäs

Tfn 010-454 12 40

E-post

Rektor

Eva Björklin

Tfn 010-454 10 93

Utbildningsledare

Elisabet Järmens-Wallin

Länkar

Kontakt

Eleven har ordet:

Rawand Saadonn

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund