Hälsinglands Utbildningsförbund
 • Hem
 • | Anslagstavla
 • | Kontakt
 • | Webbsida
 • | O365
 • | FC
 • | Intranät
Följ oss på facebook!
Följ oss på instagram!
Följ oss på youtube!
Hälsinglands Utbildningsförbund
Meny
 • Hem
 • | Anslagstavla
 • | Kontakt
 • | Webbsida
 • | O365
 • | FC
 • | Intranät
Toppbild

SFI - Svenska för invandrare

Välkommen till CFL Bollnäs och SFI! Här kan du lära dig svenska.

Vad är SFI?

Utbildning i svenska för invandrare (SFI) är grundläggande utbildning i svenska språket för vuxna som inte har svenska som modersmål.

Utbildning i Svenska för invandrare

Att studera på SFI innebär att du efter dina egna förutsättningar lär dig språket. Förutom svenska ingår också svensk kultur och svenska traditioner som en del av undervisningen.

Mångfalden bland våra SFI-studerande är stor — att det i gruppen finns många olika nationaliteter är normalt. Alla studerande har en individuell studieplan som visar hur varje persons planerade studier är planerade.

Hur länge studierna på SFI pågår är väldigt varierande men alla har rätt till minst 15 timmars studier varje vecka. De som kommer till SFI har mycket varierande bakgrund. Några är analfabeter medan andra kan ha erfarenheter av studier på universitetsnivå.

Genom praktik som samordnas Arbetsförmedlingen går språkinlärningen snabbare och det blir lättare att komma in i det svenska samhället. Dessutom förekommer studiebesök och andra aktiviteter även i undervisningen.

Beroende på bakgrundskunskaper startar man sina studier på olika nivåer. Har den studerande kort skolgång startar man på A-nivån. Målet är att så många som möjligt ska nå godkänt betyg på D-nivån för att sedan gå vidare till studier i svenska som andraspråk, SAS, eller ut i arbete eller praktik.

Vem får delta i SFI?

Du har rätt att studera Svenska för invandrare, om du:

 • Är vuxen (från det år du fyller 16)
 • Inte har grundkunskaper i svenska
 • Är folkbokförd i en kommun

Kontakt

Kontakt

CFL Bollnäs

Läroverksgatan 36
821 33 Bollnäs

Tfn 010-454 12 40

E-post

Rektor

Eva Björklin

Tfn 010-454 10 93

Länkar

Kontakt

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Hälsinglands Utbildningsförbund

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund