Hälsinglands Utbildningsförbund
Följ oss på facebook!
Följ oss på instagram!
Följ oss på youtube!
Hälsinglands Utbildningsförbund
Meny

Publicerad 2018-12-18

Träindusti + SFI/SAS

Ny spännande yrkesutbildning inom träindustri för dig som läser SFI/SAS.

Bildbeskrivning

Kursbeskrivning

Utbildningens mål syftar till att ge grundläggande kunskap om industriell produktion, produktionsutrustning, kringutrustning, verktyg, och maskiner. I undervisningen ges kunskaper om utrustningens användningsområden och funktion samt om tillhörande metoder och tekniker. Här får du en grundläggande förmåga att arbeta med verktyg och industriell utrustning samt i olika övningar utföra enklare arbetsuppgifter inom maskinell materialbearbetning och produktframställning.

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) minst 15 procent av utbildningstiden på en arbetsplats med inriktning mot träindustrin. Din APL ger dig goda möjligheter att visa upp dina kunskaper och skapa referenser för framtida anställning. Utbildningen kombineras med SFI eller SAS. Under utbildningen görs riktade studiebesök mot specifika områden.

Förkunskapskrav

Godkända betyg från kurs C på SFI samt ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Genomförande

40 Veckor, start 4 mars 2019. Studietakt 100%.

Tre dagar i veckan genomförs utbildningen i Edsbyn. Övriga dagar läser du SFI eller SAS i din hemkommun.

Utbildningen omfattar följande kurser, 800 poäng:

Yrkessvenska

100p

Människan i industrin 1

100p

Materialkunskap 1

100p

Industritekniska processer 1

100p

Tillverkningsunderlag 1

100p

Avhjälpande underhåll 1

100p

Produktionsutrustning 1

100p

Produktionskunskap 1

100p

Betyg

Betyg ges på varje gymnasiekurs.

Kursanordnare

Vuxenutbildningen Ovanåker.

Kurslitteratur och resor

Kursdeltagaren betalar själv sin kurslitteratur och resor.

Studiestöd

Utbildningen är en kommunal vuxenutbildning och kostnadsfri för dig som elev. Den berättigar även till studiestöd, läs mer om detta på www.csn.se. Kontakta vägledningsenheten i din kommun för vidare information och studieplanering.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta med enklare arbete inom det industritekniska området mot träindustrin. Kursen kan byggas på med påbyggnadspaket som utgör en första påbyggnad inom yrkesområdet, som sedan kan byggas på ytterligare.


Ansökan

Ansökan görs via vuxenutbildningen i din hemkommun, senast 31 januari 2019. Utbildningen genomförs förutsatt att deltagar­antalet fylls. Ändring av kurser kan förekomma. Ev. frågor besvaras av vägledningen i din hemkommun eller av

  • Petra Lindström tfn 010-454 13 36
  • Sofie Arrheden tfn 010-454 12 86.

Kontakt

Kontakt

Utbildningssamordnare

Petra Lindström

Tfn 010-454 13 36

Mobil 073-461 44 85

Sofie Arrheden

Tfn 010-454 12 86

Mobil 073-091 43 21

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund