Hälsinglands Utbildningsförbund
 • Hem
 • | Anslagstavla
 • | Kontakt
 • | Webbsida
 • | O365
 • | FC
 • | Intranät
Följ oss på facebook!
Följ oss på instagram!
Följ oss på youtube!
Hälsinglands Utbildningsförbund
Meny
 • Hem
 • | Anslagstavla
 • | Kontakt
 • | Webbsida
 • | O365
 • | FC
 • | Intranät

Publicerad 2017-05-18

Forskning och frukost

Välkommen till CFL Söderhamn 9 juni för att lyssna på Sara Helmersson över en frukost. Hon är nybliven fil. doktor i socialt arbete och ämnet är stöd för våldsutsatta kvinnor.

Bildbeskrivning

Sara Helmersson

Mellan systerskap och behandling – Kvinnojoursarbete och kommunala specialenheters stöd för våldsutsatta kvinnor.

Stöd för våldsutsatta kvinnor har historiskt vilat på ideella krafter inom kvinnojourerna. På senare år har kommunerna fått ett förtydligat ansvar för frågan och vissa har startat egna
specialiserade mottagningar som arbetar med våld i nära relationer.

Presentationen handlar om det arbete som utförs inom dessa två typer av verksamheter. Teman som kommer att belysas är det behandlingsideal som genomsyrar de kommunala
verksamheterna, kvinnojourernas tilltagande administrativa börda och hur traditionella kärnvärden såsom anonymitet och oberoende utmanas inom samtida jourer.

Sara Helmersson är nybliven Filosofie doktor i socialt arbete vid
Lunds Universitet.

Sara arbetar ibland från forskningsmiljön på CFL Söderhamn
och nu när hon disputerat vill vi passa på att sprida resultaten av hennes forskning.

Tid och plats

Datum: 9 juni 2017

Plats: CFL, Centrum för flexibelt lärande, Söderhamn

Tid: Seminarium 07.45 - 08.30, vi bjuder på frukost från 07.30.

Det finns möjlighet att stanna kvar och ställa frågor.


Anmälan

Frågor gällande anmälan: marie.swedh@hufb.se

Kontakt

Kontakt

CFL Söderhamn

S Järnvägsgatan 7
826 80 Söderhamn

Tfn 010-454 12 80

cfl@hufb.se

Länkar

Kontakt

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Hälsinglands Utbildningsförbund

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund