Hälsinglands Utbildningsförbund
 • Hem
 • | Anslagstavla
 • | Kontakt
 • | Webbsida
 • | O365
 • | Intranät
Följ oss på facebook!
Följ oss på instagram!
Följ oss på youtube!
Hälsinglands Utbildningsförbund
Meny
 • Hem
 • | Anslagstavla
 • | Kontakt
 • | Webbsida
 • | O365
 • | Intranät

Publicerad 2017-11-14

Arbetsplatsförlagd utbildning inom BF

En vuxengymnasial utbildning under Barn- och Fritidsprogrammet omfattande 500 gymnasiepoäng.

Bildbeskrivning

Kursbeskrivning

Utbildningen genomförs av Hälsinglands Utbildningsförbund - CFL Söderhamn i samarbete med Vallviks Bruk. Utbildningen ska ge kunskap och förståelse för de krav som ställs på en anläggning inom processindustrin, vilka delprocesser som ingår och vad som krävs för att åstadkomma en slutprodukt med rätt kvalitet. Utbildningen ska även ge kunskap om industriprocessens funktion och dynamik samt dess mät- och reglertekniska krav. Stora delar av utbildningen är arbetsplatsförlagd i kombination med teoretiska studier, skiftgång förekommer under utbildningstiden.


Studietakt

100% under under 50 veckor, start november/december 2018.

 

Exempel på kurser:


Människan i industrin 1

100 p

Industritekniska processer 1

100 p

Industritekniska processer 2

100 p

Industritekniska processer 3

100 p

Industritekniska processer 4

100 p

Produktionskunskap 1

100 p

Avhjälpande underhåll 1

100 p

Avhjälpande underhåll 2

100 p

Underhåll- driftsäkerhet

100 p

Avhjälpande o förebyggande underhåll

100 p

Studiestöd

Utbildningen är en kommunal vuxenutbildning och därmed kostnadsfri för dig som elev. Den berättigar även till studiestöd,
läs mer om detta på www.csn.se.

Kontakta vägledningsenheten i din kommun för vidare information och studieplanering.

Informationsträff

16 oktober klockan 9:00 på CFL - lokal anges på informationstavla i entrén. Representanter från Vallviks Bruk finns på plats. Ta med CV, personligt brev och betygskopior från tidigare utbildningar. Det finns möjlighet för speedintervjuer efter informationsträffen.

 

 

Begränsat antal platser. Antagningen till utbildningen sker löpande. Ändring av kurser kan förekomma. Eventuella frågor besvaras av Petra M Lindström tel. 010-454 13 36 mail: petra.m.lindstrom@hufb.se

Kontakt

Kontakt

CFL Söderhamn

S Järnvägsgatan 7
826 80 Söderhamn

Tfn 010-454 12 80

cfl@hufb.se

Utbildningssamordnare

Petra Lindström

Tfn 010-454 13 36

Mobil 073-461 44 85

Sofie Arrheden

Tfn 010-454 12 86

Mobil 073-091 43 21

Vägledningen

Kontakta vår vägledning för mer information om utbildningen och dina möjlighter

Länkar

Kontakt

Dokument

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund