Hälsinglands Utbildningsförbund
Följ oss på facebook!
Följ oss på instagram!
Följ oss på youtube!
Hälsinglands Utbildningsförbund
Meny

XXI Trainer (21’st century Trainer)

Projektet, som är ett Erasmus + KA2-projekt, tar sin utgångspunkt i observerade behov av att genomföra reformer på kvalifikationsprocesserna för yrkeslärare och handledare i syfte att utveckla deras förmåga utveckla och använda väl fungerande andragogiska metoder.

Projektbeskrivning

Ett annat syfte är att öka förmågan att förmedla "kunskap zapping" och "kunskap surfing", som blir allt vanligare att tillämpa på nya jobb, nya marknadsbehov och nya EU-medborgare, med fokus på alla 8 nyckelkompetenser (Kommunikation på modersmål, kommunikation på andra annat språk, matematik och fysik, digital kompetens, förmåga att lära sig, social kompetens, initiativrikedom och entreprenörskap samt kunskap om kulturella skillnader) och kontinuerlig kompetensutveckling i det livslånga lärandet.

Projektet pågår oktober 2015 – september 2017.

Kontakt

Kontakt

Projektansvariga

Klas Tallvid

Tfn 010-454 10 68

Mobil 070-337 97 81

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund