Hälsinglands Utbildningsförbund
 • | Anslagstavla
 • | Kontakt
 • | Webbsida
 • | O365
 • | FC
 • | Intranät
Följ oss på facebook!
Följ oss på instagram!
Följ oss på youtube!
Hälsinglands Utbildningsförbund
Meny
 • | Anslagstavla
 • | Kontakt
 • | Webbsida
 • | O365
 • | FC
 • | Intranät

Work Based Training

Ytterligare ett projekt som bedrivs inom ramen för Erasmus+ KA2. Temat för projektet är övergången mellan skola och arbetsliv.

Projektbeskrivning

Det övergripande syftet är att bidra till ett hållbart och framgångsrikt lärande, och att säkerställa en smidig övergång från skola till arbete för unga studenter med inlärningssvårigheter och därmed en framgångsrik integration av målgruppen på arbetsmarknaden. Den huvudsakliga strategi för att uppnå detta mål är att främja utbytet av god praxis och erfarenheter om hur arbetsplatsförlagd utbildning utvecklats i de länder där projektets partners är baserade. Därigenom kommer partnerorganisationerna att bidra till att lägga grunden för skapandet av ett europeiskt område av färdigheter och kvalifikationer. Projektet kommer att utarbeta en handbok med god praxis, som blir ett viktigt verktyg för att stärka utbildningsinsatserna hos lärare och handledare som arbetar med just arbetsplatsförlagda utbildningsinsatser. 

Projektet pågår september 2015 – augusti 2017.

Kontakt

Kontakt

Projektansvarig
CFL Söderhamn

Stefan Wiik

Tfn 010-454 10 71

Mobil 070-520 53 49

Länkar

Kontakt

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Hälsinglands Utbildningsförbund

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund