Hälsinglands Utbildningsförbund

Taking To The Top - Adult Educators on the Journey

Ett Erasmus + KA2 – projekt som tar avstamp i att snabb
förändringstakt, åldrande population och invandring skapar ett behov av en vuxenutbildning som kan hantera nya perspektiv.

Projektbeskrivning

Europas vuxenutbildare behöver kompetens för att kunna
utbilda vuxna i olika målgrupper i EUs nyckelkompetenser. Projektet kommer att fylla ett behov av ett ramverk med läroplaner anpassade för att skapa kurser anpassade för att använda i utbildning av vuxenutbildare. Huvudsyftet med
projektet är att utveckla och testa ett läroplansramverk för utbildning av vuxenutbildare som undervisar de olika mål­grupperna grundläggande färdigheter och nyckelkompetenser.

Projektet genomförs av vuxenutbildnings­organisationer från sex Europeiska länder (Estland, Grekland, Portugal, Sverige, Schweiz och Storbritannien).

Projektet pågår hösten 2016 – hösten 2018.

Kontakt

Kontakt

Projektansvarig

Stefan Wiik

Tfn 010-454 10 71

Mobil 070-520 53 49

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund