Hälsinglands Utbildningsförbund

GAIA (Horizon 2020)

Syftet är att utveckla nya modeller för energieffektivitet
och hur detta kan integreras i yrkesutbildning.

Projektbeskrivning

Utvecklingsarbetet är finansierat av Horizon2020-programmet.
Detta är EU:s program för samarbete i huvudsak mellan universitet, högskolor och forskarnätverk inom EU. Ursprungligen ett projekt där Söderhamns kommun var partner men där partnerfunktionen överfördes till Staffangymnasiet. Olika upplägg vad gäller energieffektivitet kommer att prövas inom Staffangymnasiet under ledning av Fredrik Lindqvist,
rektor.

Utvecklingsarbetet pågår 2016-2019

Kontakt

Kontakt

Projektkoordinator

Klas Tallvid

Tfn 010-454 10 68

Mobil 070-337 97 81

Rektor

Fredrik Lindkvist

Tfn 010-454 13 13

Mobil 073-270 84 78

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund