Hälsinglands Utbildningsförbund
 • | Anslagstavla
 • | Kontakt
 • | Webbsida
 • | O365
 • | FC
 • | Intranät
Följ oss på facebook!
Följ oss på instagram!
Följ oss på youtube!
Hälsinglands Utbildningsförbund
Meny
 • | Anslagstavla
 • | Kontakt
 • | Webbsida
 • | O365
 • | FC
 • | Intranät

Attract VET

Ytterligare ett projekt som bedrivs inom ramen för Erasmus+ KA2. Syftet med projektet är att öka förmågan att implementera EUs verktyg för transparens - EQF, ECVET, Eqavet - i europeiska yrkesutbildningsorganisationer.

Projektbeskrivning

I tider av slående ekonomisk kris i Europa, gör EU-ländernas yrkesutbildningsorganisationer stora ansträngningar för att möta utmaningarna och se till att yrkeskvalifikationerna uppfyller högsta kvalitet och behåller sin relevans. En grund för projektet är vikten av att all modernisering av yrkesutbildningssystemen och  -organisationerna sker i symbios med det praktiska införandet av de europeiska system som syftar till att öka kvalitet, flexibilitet, öppenhet, relevans, begriplighet och samsyn kring yrkesutbildningskvalifikationer i Europa. Projektet Attract VET kommer att utveckla en ny, innovativ och tvärvetenskaplig strategi i syfte att stärka utbildningsanordnarna i användandet av de europeiska verktygen för transparens för kvalificering (EQF), högskolepoäng (ECVET) och kvalitetssäkring av yrkesutbildning (EQAVET), och för att modernisera och förbättra kvalitetsnivån, öka attraktionskraften i sina yrkesutbildningsorganisationer och öka rörligheten i Europa för utbildad arbetskraft.

Projektet pågår september 2015 - augusti 2017.

Kontakt

Kontakt

Projektansvariga

Klas Tallvid

Tfn 010-454 10 68

Mobil 070-337 97 81

Länkar

Kontakt

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Hälsinglands Utbildningsförbund

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund