Hälsinglands Utbildningsförbund
Följ oss på facebook!
Följ oss på instagram!
Följ oss på youtube!
Hälsinglands Utbildningsförbund
Meny

T.E.A.M-building

T.E.A.M utgår från att stärka individen och i förlängningen gynna gruppers utveckling. En fungerande grupp tar ansvar för igruppen, samt ser sitt eget ansvar.

Upplevelsebaserat värdegrundsarbete

T.E.A.M – TOGETHER EVERYONE ACHIEVES MORE!

Vi arbetar med problemlösande samarbetsträning för att synliggöra varje persons styrkor, och på vilket sätt var och en bidrar till att gruppens samarbete underlättas. Genom att arbete individstärkande vill vi göra deltagarna medvetna om gruppens samlade kapacitet. Genom att vara medveten om vad gruppen klarar hittar vi lättare vägar in i samarbetet för att successivt klara svårare utmaningar.

Deltagarnas individuella styrkor blir gruppens gemensamma kapital.

Ett långsiktigt arbete som stärker gruppen samt individen i gruppen och ger deltagarna användbara samarbetsverktyg i vardagen.

Utifrån erfarenhet rekommenderar vi denna metod till åk 1 på gymnasiet, just för att de alla är nya och ska arbeta under flera år tillsammans. Denna utbildning fungerar också utmärkt för personalgrupper i behov av tillåtande, utvecklande och grupp­stärkande klimat.

Kursledare

  • Mathias Berglund
  • Malin Westberg

Vi anpassar utbildningen efter er verksamhet!

Kontakt

Kontakt

Koncept/innehåll

Mathias Berglund

Tfn 010-454 12 63

Mobil 072-454 84 60

 

Malin Westberg

Tfn 010-454 11 06

Mobil 070-631 69 50

Bokning/offert

Ulla Stålberg

Tfn 010-454 10 96

Mobil 070-244 44 78

Dokument

Kontakt

Ny broschyr från våren 2019

FortbildningspaketPDF

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund