Hälsinglands Utbildningsförbund
 • Hem
 • | Anslagstavla
 • | Kontakt
 • | Webbsida
 • | O365
 • | FC
 • | Intranät
Följ oss på facebook!
Följ oss på instagram!
Följ oss på youtube!
Hälsinglands Utbildningsförbund
Meny
 • Hem
 • | Anslagstavla
 • | Kontakt
 • | Webbsida
 • | O365
 • | FC
 • | Intranät

Utvärderingar och analyser

Kanske behöver din verksamhet veta mer för att starta en förändring? Eller utvärdera hur genomfört arbete fallit ut? Vad vill du veta? Låt oss ta reda på det!

Vi erbjuder analyser och utvärderingar av olika slag på uppdrag av företag och organisationer. Varje uppdrag är unikt och undersökningsmetoderna anpassas därefter. Det kan handla om allt från stora enkätundersökningar till djupanalyser via personliga intervjuer. Till ditt förfogande står forskare knutna till CFL, en del med doktorshatt, andra på väg att få en sådan. Forskarna är verksamma inom många olika områden och har en bred bakgrund från arbetslivet. Vi levererar alltså resultat du kan lita på.
Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om vad du behöver få span på.

Lärande utvärdering genom följeforskning

Med lärande utvärdering menas fortlöpande utvärdering till skillnad från de mer traditionella utvärderingssätt då man i slutet av ett projekt eller en process reflekterar kring hur arbetet gått. Med lärande utvärdering skapar man förutsättningar för ett kontinuerligt lärande i projekt genom att en utomstående, följeforskare, är delaktig i processen så tidigt som möjligt. Följeforskaren ska studera måluppfyllelsen och genom att kritiska granskning och kontinuerligt återkoppla bidra till ökat lärande och medvetenhet i processerna.

 • Följeforskning av det regionala kompetensutvecklingsprojektet Bra Före - Mikael Vallström
 • Följeforskning/utvärdering av projektet RuTa Fem - Maria Vallström
 • Utvärdering ungdomslyftet samt fler ungdomsfrågor i kommunen - Mikael Vallström
 • Följeforskning av projektet Högtrycket - Maria Vallström
 • Följeforskning av projektet Kompetensutveckling varseldrabbade i Gävleborg - Mikael Vallström
 • Följeforskning av projekten yrkeshögskola Hälsingland samt Teknikcollege - Maud Baumgarten
 • Följeforskning av projektet ECECC (entreprenörskap i kursplanen) - Lotta Svensson
 • Etnologen Maria Andersson deltog under våren 2006 i en pilotstudie i Ljusdals kommun. Hon analyserade intervjuer med män i åldrarna 20 till 40 år med syftet att få ökad kunskap om vilka faktorer som påverkar mäns val, eller inte val, av utbildning. Beställare var Jonny Engström, Hälsinglands regionala utvärderings— och forskningsenhet.

Läs mer om FoU - Forskning och utveckling


Kontakt

Kontakt

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Hälsinglands Utbildningsförbund

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund