Hälsinglands Utbildningsförbund
 • Hem
 • | Anslagstavla
 • | Kontakt
 • | Webbsida
 • | O365
 • | FC
 • | Intranät
Följ oss på facebook!
Följ oss på instagram!
Följ oss på youtube!
Hälsinglands Utbildningsförbund
Meny
 • Hem
 • | Anslagstavla
 • | Kontakt
 • | Webbsida
 • | O365
 • | FC
 • | Intranät

Specialutformad utbildning

Vi har kompetens att utforma specialutformade utbildnings­insatser riktat mot personalgrupper så väl som elever.

Utbildningen

Vilka behov finns på er arbetsplats? Det kan handla om allt från gruppstärkande T.E.A.M-building till riktade och målstyrda utbildningar som syftar till att stärka elevers kunskaps­utveckling, främja läroplanens värdegrund och uppfyllandemål.

Vi kan exempelvis erbjuda fortbildning för personal som arbetar inom årskurs F-6. Detta kan med fördel göras på ordinarie APT. Det kan handla om en en kortare workshop där man får fort­bildning i övningar man kan göra med eleverna i klassrummet.

Vi kan göra utbildningar som är upplevelsebaserade samtidigt som de bygger på skolans läroplaner. På så sätt får skolor och lärare både avlastning och förstärkning i eller utanför klass­rummet.

Möjligheterna är många, vänligen kontakta oss för fler alternativ!

Kursledare

 • Mathias Berglund
 • Malin Westberg

Vi anpassar utbildningen efter er verksamhet!


Kontakt

Kontakt

Koncept/innehåll

Mathias Berglund

Tfn 010-454 12 63

Mobil 072-454 84 60

Bokning/offert

Ulla Stålberg

Tfn 010-454 10 96

Mobil 070-244 44 78

Dokument

Kontakt

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Hälsinglands Utbildningsförbund

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund