Hälsinglands Utbildningsförbund
 • Hem
 • | Anslagstavla
 • | Kontakt
 • | Webbsida
 • | O365
 • | FC
 • | Intranät
Följ oss på facebook!
Följ oss på instagram!
Följ oss på youtube!
Hälsinglands Utbildningsförbund
Meny
 • Hem
 • | Anslagstavla
 • | Kontakt
 • | Webbsida
 • | O365
 • | FC
 • | Intranät

Fortbildning personalgrupper

Förändrad förståelse kräver upplevelser. Utan känslo­mässig inlevelse rubbas inte invanda förhållanden. Enbart teorier åstadkommer sällan förändring. Med kultur som kraftkälla väcker vi nyfikenhet och lust till liv, lärande och kollektivt skapande.

Utbildningen

Fyra dagars upplägg, heldagar, gruppstorlek 10 - 30 deltagare. En jag- och grupp-stärkande fortbildning som bygger på medskapande process. Stärker arbetslaget och utvecklar själv­kännedom, samarbete och kommunikation.

Upplevelser som handlar om gruppens styrkor, personlighets­utvecklande perspektiv, gemensamma värderingar och normer, mitt kroppsspråk, mitt inre motstånd - hur påverkar det min kommuikation?

Kursledare

 • Mathias Berglund
 • Malin Westberg

Vi anpassar utbildningen efter er verksamhet!

 

Referens från fortbildningsbeställare:

Cecilia Hillgren

Utvecklingsledare BOS / projektledare Aktiv fritid / Utbildare DMO

Gävle kommun

Kontakt

Kontakt

Koncept/innehåll

Mathias Berglund

Tfn 010-454 12 63

Mobil 072-454 84 60

Bokning/offert

Ulla Stålberg

Tfn 010-454 10 96

Mobil 070-244 44 78

Dokument

Kontakt

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Hälsinglands Utbildningsförbund

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund