Hälsinglands Utbildningsförbund
 • Hem
 • | Anslagstavla
 • | Kontakt
 • | Webbsida
 • | O365
 • | FC
 • | Intranät
Följ oss på facebook!
Följ oss på instagram!
Följ oss på youtube!
Hälsinglands Utbildningsförbund
Meny
 • Hem
 • | Anslagstavla
 • | Kontakt
 • | Webbsida
 • | O365
 • | FC
 • | Intranät

Utvärderingar och analyser

Utan spaning — ingen aning, var det någon som sa. Låt oss bli din spanare! Kanske behöver din verksamhet veta mer för att starta en förändring? Eller utvärdera hur genomfört arbete fallit ut? Eller är det något annat ni behöver veta mer om. Hur som helst så finns vi där för er.

Vad vill du veta? Låt oss ta reda på det!

Vi erbjuder analyser och utvärderingar av olika slag på uppdrag av företag och organisationer. Varje uppdrag är unikt och undersökningsmetoderna anpassas därefter. Det kan handla om allt från stora enkätundersökningar till djupanalyser via personliga intervjuer. Till ditt förfogande står forskare knutna till oss, en del med doktorshatt, andra på väg att få en sådan. Forskarna är verksamma inom många olika områden och har en bred bakgrund från arbetslivet. Vi levererar alltså resultat du kan lita på.
Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om vad du behöver få span på.

Vi har flera exempel inom lärande utvärdering genom följeforskning

Med lärande utvärdering menas fortlöpande utvärdering till skillnad från de mer traditionella utvärderingssätt då man i slutet av ett projekt eller en process reflekterar kring hur arbetet gått. Med lärande utvärdering skapar man förutsättningar för ett kontinuerligt lärande i projekt genom att en utomstående, följeforskare, är delaktig i processen så tidigt som möjligt. Följeforskaren ska studera måluppfyllelsen och genom att kritiska granskning och kontinuerligt återkoppla bidra till ökat lärande och medvetenhet i processerna.

Kontakt

Kontakt

Enhetschef

Ann-Sofie Gustafsson

Tfn 010-454 10 63

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Hälsinglands Utbildningsförbund

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund