Hälsinglands Utbildningsförbund
Följ oss på facebook!
Följ oss på instagram!
Följ oss på youtube!
Hälsinglands Utbildningsförbund
Meny

Publicerad 2018-08-13

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR - General Data Protection Regulation) är en EU-förordning som började gälla den 25 maj 2018 och ersatte då Personuppgiftslagen (PuL). Förordningen är direkt gällande i hela EU och reglerar hur dina personuppgifter får behandlas. Exempel på personuppgifter kan vara ditt namn, personnummer och vilka allergier du har.

Som huvudman behandlar vi personuppgifter och är personuppgiftsansvariga för våra verksamheter inom gymnasie- och vuxenutbildningen.

Din integritet är viktig för oss! Vi behandlar dina personuppgifter i första hand för att fullfölja våra åtaganden och för att du ska kunna studera hos oss. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Endast medarbetare och personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Vill du veta mer om hur vi jobbar med GDPR och vilka rättigheter du som studerande har, kan du besöka www.hufb.se/dataskyddlänk till annan webbplats.

 

Sidan uppdaterades 2018-08-13 av marie.swedh@hufb.se

Kontakt

Kontakt

Titel

Namn (länkad e-post)

Tfn

Mobil

Länkar

Kontakt

Länk 1

Länk 2

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund