Hälsinglands Utbildningsförbund
 • | Anslagstavla
 • | Kontakt
 • | Webbsida
 • | O365
 • | FC
 • | Intranät
Följ oss på facebook!
Följ oss på instagram!
Följ oss på youtube!
Hälsinglands Utbildningsförbund
Meny
 • | Anslagstavla
 • | Kontakt
 • | Webbsida
 • | O365
 • | FC
 • | Intranät
Toppbild

Vård- och omsorgs­programmet

Vård- och omsorgsprogrammet är en utbildning för dig som är intresserad av vård, omvårdnad, hälsa, friskvård och livskvalitet. Programmet har en röd tråd genom alla kurser med fokus på hälsa; att vi med en hälsosam
livsstil kan hålla oss friska genom livet.

Under utbildningen får du studera sjukvård, omvårdnad och hälsofrågor utifrån ett förebyggande och rehabiliterande arbetssätt. Fysisk, psykisk och social hälsa står i centrum, alla delar är viktiga. Denna helhetssyn genomsyrar samtliga kurser i utbildningen.

På Vård- och omsorgsprogrammet får du en helhetsbild av människan där aktuell kunskap om hälsa förenas med utbildning inom hälso- och sjukvård i ett nära samarbete med vårt samhälle. I utbildningen ingår praktik inom olika yrkesområden kopplat till programmet.

När du studerar på Vård- och omsorgsprogrammet på Cfl kommer du att vistas i en inspirerande och trivsam miljö. Där finns ett trådlöst nätverk, vilket innebär att du kan sitta och arbeta med bärbar dator på olika ställen, det finns också interaktiva klassrum där interaktiva white boards (smart boards) används i undervisningen. Hälsa och friskvård ingår i utbildningen och i huset finns både ett friskvårdsrum och ett välutrustat gym.

Efter utbildning

Programmet är ett yrkesprogram och ger dig möjlighet att söka arbete till exempel som undersköterska, skötare, vårdare eller personlig assistent. Utbildningen ger även en god grund för vidare studier till många andra yrken förutom vårdsektorn.

De kunskaper man får inom Vård- och omsorgsprogrammet är efterfrågade inom många serviceyrken, räddningsyrken m.m. Efter avslutad utbildning på programmet har du chans att påbörja omvårdnadsförvaltningens Traineeprogram. Traineeprogrammet är tidsbegränsat till 14 månader och avser heltidstjänstgöring med möjlighet till deltid. Syftet är att du ska få en bred erfarenhet av omvårdnadsarbete, bli väl etablerad inom yrkesområdet och i arbetslivet, och därigenom få en bra grund inför ditt fortsatta arbete. Grundkravet för att få delta i Traineeprogrammet är att du är godkänd i alla kurser på Vård- och omsorgsprogrammet.

Kontakt

Kontakt

Staffangymnasiet

Norrtullsgatan 3
826 80 Söderhamn

Tfn 010-454 11 20

Fax 0270-197 62

Epost

Programansvarig

Cecilia Torstensson

Tfn 010-454 10 61

Mobil 070-190 10 55

Studie- och yrkesvägledare

Maha Persson

Tfn 010-454 12 85

Mobil 070-241 93 86

Rektor

Fredrik Lindkvist

Tfn 010-454 13 13

Mobil 073-270 84 78

VOC Gävleborg

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Hälsinglands Utbildningsförbund

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund