Hälsinglands Utbildningsförbund
 • | Anslagstavla
 • | Kontakt
 • | Webbsida
 • | O365
 • | FC
 • | Intranät
Följ oss på facebook!
Följ oss på instagram!
Följ oss på youtube!
Hälsinglands Utbildningsförbund
Meny
 • | Anslagstavla
 • | Kontakt
 • | Webbsida
 • | O365
 • | FC
 • | Intranät
Toppbild

Ekonomiprogrammet

Vill du jobba som civilekonom, revisor, VD, personalchef, banktjänsteman, marknadsförare redovisningsassistent etc. eller vill du bli egen företagare? Då kan ekonomiprogrammet vara något för dig.

Utbildningen

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet är du förberedd för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Företagsekonomi utgår från företagens perspektiv och ska tillsammans med ämnet entreprenörskap utveckla dina kunskaper och din förmåga att starta och driva företag. Inom juridiken behandlas det svenska rättssystemet samt lagar som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv. I psykologi får du kunskap om hur människor känner, tänker och handlar, vilket är viktigt att förstå när man tar beslut inom ekonomi och juridik.

Ekonomiprogrammet utvecklar dina kunskaper om ekonomiska förhållanden i samhället, om länders olika förutsättningar för handel samt om grunderna för internationella sammanslutningar och avtal. På ekonomiprogrammet får du även kunskaper om villkor för hållbar utveckling, såväl ur miljösynpunkt som ekonomiskt och socialt.

Du kommer under din utbildning att jobba både i projektform och ämnesuppdelat och får på så sätt både djupare ämneskunskaper och en förståelse för helhet och sammanhang. Arbetsformerna ska främja din kreativitet och förmåga att samarbeta, ta ansvar och omsätta idéer i praktisk handling.

Du kommer att få möjlighet att starta ett UF-företag. Då kommer du att använda mycket av den kunskap som du skaffat dig i andra kurser. UF och andra verklighetsbaserade projekt knyter samman kunskaper och färdigheter så att du får en helhetssyn på att starta, driva och verka i företag.

Kontakt

Kontakt

Staffangymnasiet

Norrtullsgatan 3
826 80 Söderhamn

Tfn 010-454 11 20

Fax 0270-197 62

Epost

Programansvarig

Anna Hägglund

Tfn 010-454 10 19

Mobil 070-191 82 92

Studie- och yrkesvägledare

Ingrid Åhlin

Tfn 010-454 10 58

Mobil 073-277 57 22

Rektor

Ann-Charlotte Låks

Tfn 010-454 13 12

Mobil 070-617 57 16

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Hälsinglands Utbildningsförbund

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund