Hälsinglands Utbildningsförbund
 • Hem
 • | Anslagstavla
 • | Kontakt
 • | Webbsida
 • | O365
 • | Intranät
Följ oss på facebook!
Följ oss på instagram!
Följ oss på youtube!
Hälsinglands Utbildningsförbund
Meny
 • Hem
 • | Anslagstavla
 • | Kontakt
 • | Webbsida
 • | O365
 • | Intranät
Toppbild

Regionalt och lokalt idrotts­gymnasium

Staffangymnasiet erbjuder olika former av idrottsutbildningar; NIU samt idrottsprofil

Nationell godkänd idrottsutbildning

Idrottsprofil

Genom att läsa kursen Idrott och Hälsa - specialisering på det program du valt kan du kombinera dina studier med en fördjupning i din idrott. Kursens mål är att du skall få möjlighet till att förena goda studieresultat och samtidigt utvecklas som idrottare.

 • Fotboll
 • Innebandy
 • Ishockey

Kursinnehåll - Idrott och Hälsa-Specialisering

Kursen innebär att du kan födjupa dina kunskaper inom vald idrott. Alla elever har förutom träningen två lektioner fysträning eller teori per vecka, vilka läses gemensamt av alla, oavsett vald idrott.

IDH specialisering kurs 1 och 2 är nationella kurser. Båda kurserna är på 100 poäng vardera. Du läser kurs 1 under åk 1 och kurs 2 under åk 2. Kurserna räknas in i det individuella valet alternativt inom programfördjupningen.

Fysträning

Fysträning sker vid ett tillfälle per vecka, gemensamt för alla specialidrottselever. Det kan vara styrketräning, rörlighets­träning eller konditionsträning. Målet med träningen är först och främst att förbereda din kropp för den träningsbelastning som din idrott kräver. Under kursens inledning betonas den funktionella träningen för att senare mer övergå i specifik träning. Du får även testa olika metoder för konditionsträning, rörlighetsträning och snabbhetsträning.

Träningslära

Teoriundervisningen har som mål att ge dig en djupare förståelse för vilka faktorer som påverkar dina tävlingsresultat. Mycket av träningsläran utgår från det vi gör under fysträningen.

Ledarskap

Kunskaper i ledarskap är viktigt för alla idrottare. Därför är ledarskap en naturlig del av kursen. Vi kommer att genomföra olika ledarskapsuppgifter synliggöra processer som sker i under olika idrottsaktiviteter.

Du kommer även få vara med att genomföra en idrottsaktivitet för barn eller ungdomar

Träningsdagbok

Du skall under hela kursen föra en träningsdagbok. Med hjälp den tränas din förmåga till att planera och analysera sin träning. Träningsdagboken blir även ett redskap i kommunikationen mellan skolan
och dina specialidrottsledare.

Specialidrottsträning

Utöver den träning du har gemensamt med andra idrottselever kommer du ha träning i den idrott du valt. Vilka idrotter som vi kan erbjuda beror på intresse och träningsmöjligheter. Träningen inom respektive idrott och sker i anslutning till skoldagen, undantagsvis under kvällstid.

Fotboll

Staffangymnasiet har i många år bedrivit fotbollsutbildning med hög kvalitet. Träningen sker inomhus på Dina-arena. Om du väljer fotboll kommer du få två fotbollsträningar per vecka i anslutning till skoldagen. Träningen sker med betoning på att utveckla den individuella färdigheten. Skolträningen fungerar därför som ett bra komplement till din ordinarie klubbträning.

Kontakt

Kontakt

Staffangymnasiet

Norrtullsgatan 3
826 80 Söderhamn

Tfn 010-454 11 20

Fax 0270-197 62

Epost

Expeditionen

Öppettider

07.00-16.30

Rektor

Ann-Charlotte Låks

Tfn 010-454 13 12

Mobil 070-617 57 16

Idrottslärare

Mats Olsson

Tfn 010-454 10 22

Mobil 070-191 82 94

Dokument

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund