Hälsinglands Utbildningsförbund
Följ oss på facebook!
Följ oss på instagram!
Följ oss på youtube!
Hälsinglands Utbildningsförbund
Meny

Nationella program

Höghammarskolan i Bollnäs erbjuder fem nationella program med yrkesinriktning.

Vad är nationella program?

De nationella programmen förbereder dig för att jobba inom olika yrkesområden. Höghammarskolan har unik yrkeskunskap blandat med rätt pedagogisk kunskap. Vi har också modern utrustning precis som dagens arbetsplatser. Hos oss får du jobba på den nivå som krävs för att stå på egna ben i ditt kommande yrkesliv.

Höghammarskolans nationella program

Arbetsplatsförlagt lärande

Eleverna på de nationella programmen har arbetsplatsförlagt lärande (APL) under sin utbildningstid. Genom att uppleva en arbetsplats från insidan lär eleven något om hur miljön kan se ut, vilka krav och förväntningar som ställs samt vad arbetet innebär. På de Individuella programmen erbjuds eleven praktik om det är bra för eleven

Höghammarskolans utbildning och APL utgör tillsammans en helhet som motsvarar utbildningsprogrammens mål i kontakten med arbetslivet. Den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen är viktig för att knyta ihop teori och praktik.

Kontakta studie- och yrkesvägledare för mer information.

Kontakt

Kontakt

Höghammar­gymnasiet

Läroverksgatan 36
821 33 Bollnäs

Tfn 010-454 11 40

Fax 0278-100 04

E-post

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund