Hälsinglands Utbildningsförbund
 • Hem
 • | Anslagstavla
 • | Kontakt
 • | Webbsida
 • | O365
 • | FC
 • | Intranät
Följ oss på facebook!
Följ oss på instagram!
Följ oss på youtube!
Hälsinglands Utbildningsförbund
Meny
 • Hem
 • | Anslagstavla
 • | Kontakt
 • | Webbsida
 • | O365
 • | FC
 • | Intranät

APL

När du gör din APL (Arbetsplatsförlagt lärande) får du verkligen känna på hur arbetslivet fungerar.

Arbetsplatsförlagt lärande

Eleverna på de nationella programmen har arbetsplatsförlagt lärande (APL) under sin utbildningstid. Genom att uppleva en arbetsplats från insidan lär eleven något om hur miljön kan se ut, vilka krav och förväntningar som ställs samt vad arbetet innebär. På de Individuella programmen erbjuds eleven praktik om det är bra för eleven

Höghammarskolans utbildning och APL utgör tillsammans en helhet som motsvarar utbildningsprogrammens mål i kontakten med arbetslivet. Den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen är viktig för att knyta ihop teori och praktik.

Kontakta studie- och yrkesvägledare för mer information.

Kontakt

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Jörgen Ericsson

Tfn 010-454 11 39

Mobil 070-205 68 07

Sofia Asp

Tfn 010-454 11 38

Mobil 070-190 07 29

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Hälsinglands Utbildningsförbund

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund