Hälsinglands Utbildningsförbund
 • Hem
 • | Webbsidan
 • | Kontakt
 • | Office 365
 • | FirstClass
 • | Intranät
Följ oss på facebook!
Följ oss på instagram!
Följ oss på youtube!
Hälsinglands Utbildningsförbund
Meny
 • Hem
 • | Webbsidan
 • | Kontakt
 • | Office 365
 • | FirstClass
 • | Intranät
Toppbild

Utanhed

Gymnasiesärskolan Utanhed ligger i utkanten av centrala Söderhamn med "naturen in på knuten". Vi erbjuder ett individuellt program.

Dina möjligheter

Det individuella programmet är möjligheternas program och begränsningarna är få. Möjligheterna att skapa en innehållsrik, varierad och intresseväckande undervisning med hänsyn tagen till behov, intressen och förutsättningar är mycket stora.

 • Vi vill stärka elevens självkänsla och tilltro till den egna förmågan samt skapa förutsättningar för ett bra vuxenliv.
 • Vi lägger stor vikt vid att våra elever får uppleva samhället genom samverkan, studiebesök, vardagliga aktiviteter och genom att delta i olika evenemang.
 • Vi lägger även stor vikt vid att skapa goda vanor/rutiner som ska ge eleverna en hälsosam livsstil.
 • Vi upplever naturen och uppmärksammar eleverna på miljöns betydelse.
 • Vi vill ge våra elever möjlighet att hitta meningsfulla sysselsättningar inför vuxenlivet både inom arbete och fritid.
 • Vi strävar efter att ge våra elever möjlighet att se, uppleva och förstå sammanhang.

Det individuella programmet är till för dig som behöver en lugnare miljö, tydligare pedagogik och mer stöd för att nå din fulla potential. Hög personaltäthet och specialiserad kompetens ger dig rätt till mer utveckling.

Syftet med undervisningen i gymnasiesärskolans individuella program är att varje elev utifrån sina förutsättningar och tidigare erfarenheter skall få möjlighet att upptäcka, utforska och lära om omvärlden.

I vår undervisning utgår vi från de styrdokument som finns utformade för gymnasiesärskolan.

Våra ämnesområden

 • Kommunikation och socialt samspel
 • Estetisk verksamhet
 • Idrott och hälsa
 • Vardagsaktiviteter
 • Verklighetsuppfattning och omvärldskunskap

Utbildningen är fyra år.

Sidan uppdaterades 2017-02-23 av lucas.lund@hufb.se

Kontakt

Kontakt

Gymnasie­särskolan Utanhed

Norralagatan 38
826 37 Söderhamn

Tfn 010-454 11 50

För administrativ kontakt, se Höghammargymnasiets administration

Rektor

Ing-Marie Gustafsson

Tfn 010-454 11 45

TF Rektor

Birgit Köhler

Tfn 010-454 11 46

Studie- och yrkesvägledare

Sofia Asp

Tfn 010-454 11 38

Mobil 070-190 07 29

Skolsköterska

Ulla Käck

Tfn 010-454 10 56

Mobil 072-714 53 29

Kurator


Tfn 010-454 10 15

Mobil 070-190 65 99

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Hälsinglands Utbildningsförbund

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund