Hälsinglands Utbildningsförbund
 • Hem
 • | Webbsidan
 • | Kontakt
 • | Office 365
 • | FirstClass
 • | Intranät
Följ oss på facebook!
Följ oss på instagram!
Följ oss på youtube!
Hälsinglands Utbildningsförbund
Meny
 • Hem
 • | Webbsidan
 • | Kontakt
 • | Office 365
 • | FirstClass
 • | Intranät

Ansökan och antagning

Vill ni läsa och utvecklas vid Höghammargymnasiet i Bollnäs? - Så här fungerar det.

Att söka till oss

Elever boende i Bollnäs kommun ansöker direkt till gymnasiesärskolan.

Elever i annan kommun lämnar sin ansökan, samt beslut om att eleven har rätt att gå gymnasiesärskola till förbundets gymnasiesärskolor, som sedan sänder ansökan vidare till hemkommunen. Viktigt att ni har fyllt i namn och adress på den ansvarige tjänsteman för kostnaderna i kommunen.

Innan förbundet beslutar att anta elev som inte är skriven i kommunen, inhämtas yttrande från hemkommunen. Yttrande skall bl.a. innehålla information om att eleven tillhör gymnasiesärskolans målgrupp.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 2017-03-31.

Ansökan om LSS-boende

LSS-insatsen söks i hemkommunen hos kommunens LSS-handläggare. Beslut och underlag ska vara Hälsinglands Utbildningsförbund tillhanda senast 2017-05-31.

Efter att vi mottagit dessa handlingar upprättas ett Individavtal mellan köpande kommun och Socialtjänstens LSS-boende i Bollnäs kommun.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Hälsinglands Utbildningsförbund

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund