Hälsinglands Utbildningsförbund
Följ oss på facebook!
Följ oss på instagram!
Följ oss på youtube!
Hälsinglands Utbildningsförbund
Meny

Publicerad 2018-02-21

Ungdomar och värdegrund

Vi utbildar inte bara gymnasieungdomar och vuxna, nu har vi även utbildat Bollnäs kommuns årskurs 8-elever i bemötande och värdegrundsfrågor!

Bildbeskrivning

Upplevelsearbete

Utbildare Mathias Berglund och Malin Westberg fick i uppdrag av Bollnäs kommun att utbilda alla i årskurs 8 i värdegrundsfrågor och bemötande under Kärleksveckan.

- Vi har kloka, diskussionsbenägna och väldigt trevliga 14-15-åringar i Bollnäs. Något vi ska vara stolta över och förvalta väl, sammanfattar utbildarna Mathias och Malin.

Engagerade deltagare

Eleverna deltog i ett upplevelsearbete med övningar i bemötande, värdegrundsfrågor samt att kunna förstå samhället ur en annan persons verklighet - ett så kallat Privilege walk.

De fick ett karaktärskort av en person med annan etnicitet,
sexualitet, ålder och bakgrund än de själva. Eleverna fick i uppdrag att sätta sig in i denna persons verklighet och utifrån denna personen ta ställning till olika påståenden om vårt samhälle.

Eleverna fick förhålla sig till FN konventionen och stryka
de fyra rättigheter de inte tyckte ”behövdes”. Därefter fyra till. Detta för att tydliggöra vilka rättigheter vi faktiskt har samt vilka skyldigheter vi ALLA har att upprätthålla och värna om dessa. En övning som ger bra diskussioner!

De fick även prova på att utsätta sig för ett destruktivt
bemötande (till exempel frysa ut, ignorera, förlöjliga, misstänkliggöra). Detta för att synliggöra och tydliggöra vilken stor del attityd och kroppsspråk har i hur människor uppfattar sig bli bemötta.

Start tack till Alirskolan, Arbråskolan och Kilafors skola för  fantastiska och lärorika dagar!

Vi utbildar dig

Förutom ovanstående övningar inom värdegrundsfrågor och bemötande utbildar vi skolor, företag och orgnisationer med upplevelsebaserat lärande för en förändrad förståelse inom till exempel följande områden:

Instagram

Kontakt

Kontakt

Koncept/innehåll

Mathias Berglund

Tfn 010-454 12 63

Mobil 072-454 84 60

 

Malin Westberg

Tfn 010-454 11 06

Mobil 070-631 69 50

Bokning/offert

Ulla Stålberg

Tfn 010-454 10 96

Mobil 070-244 44 78

Enhetschef

Ann-Sofie Gustafsson

Tfn 010-454 10 63

Länkar

Kontakt

Dokument

Kontakt

Ny broschyr från september 2018

Fortbildningspaket läsPDF

Fortbildningspaket printPDF

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund