Hälsinglands Utbildningsförbund
 • Hem
 • | Anslagstavla
 • | Kontakt
 • | Webbsida
 • | O365
 • | Intranät
Följ oss på facebook!
Följ oss på instagram!
Följ oss på youtube!
Hälsinglands Utbildningsförbund
Meny
 • Hem
 • | Anslagstavla
 • | Kontakt
 • | Webbsida
 • | O365
 • | Intranät

Publicerad 2017-08-09

Ny verksamhetschef på plats

Eva Hildebrand är ny verksamhetschef för Hälsinglands Utbildningsförbunds gymnasieskolor.

Bildbeskrivning

Verksamhetschef för gymnasieutbildningen

Eva Hildebrand är ny verksamhetschef för Hälsinglands Utbildningsförbunds gymnasieskolor.

Hon tillträdde sin tjänst den 31 juli. Eva kommer närmast från Gävle där hon arbetat som enhetschef och rektor vid Borgarskolan.

- Nu vill jag lära känna verksamheten vid förbundets gymnasieskolor.

Träffa rektorer

Närmast kommer Eva att träffa de nio rektorerna i förbundet vid en tvådagarskonferens, där man kommer att planera verksamheten för hösten.

- Att vara rektor är att vara mitt i verksamheten. Jag vill se mig som ett stöd med tydliga ramar och pådrivare i kvalitetsarbetet. För rektorerna kan det vara en trygghet att det finns en ansvarig som arbetar med strukturerna.

Samma erbjudanden

Hittills är Eva Hildebrands bild att förbundets gymnasieskolor är välfungerande och att man på ett omsorgsfullt sätt tar hand om eleverna. Hon har hittills hunnit besöka Torsbergsgymnasiet i Bollnäs och Staffangymnasiet i Söderhamn.

Det är viktigt, tycker hon, att programmen vid de olika gymnasieskolorna har likartade förutsättningar, oavsett om de finns i Bollnäs eller Söderhamn. Samtidigt ska givetvis gymnasieskolorna vara självständiga skolor, menar hon.

- Det är något jag vill jobba med.

Eva Hildebrand planerar också att besöka IM i Bergsjö och Höghammargymnasiet inom snar framtid.

Lära känna skolor

Eva Hildebrand ser också ett värde i att rektorerna lär känna varandras skolor och ett sätt är att ibland alternera ledningsgruppsmötena och besöka varandras skolor.

- Det är ett enkelt sätt att få inblick i varandras verksamheter.

I dag träffas rektorer och verksamhetschef tre gånger per månad.


Eva är i grunden civilekonom. Hon har arbetat som SFI-lärare och lärare i svenska och företagsekonomi vid komvux i Bollnäs samt lärare, IB-koordinator och rektor vid Torsbergsgymnasiet. Senast har hon varit rektor för Borgarskolan i Gävle. Hon efterträder Johan Rasmussen som nu är utvecklingsledare vid
Hälsinglands Utbildningsförbund.

Kontakt

Kontakt

Hälsinglands Utbildningsförbund

E-post info@hufb.se

Tfn 010-454 10 00

Postadress:
Hälsinglands Utbildningsförbund
821 80 BOLLNÄS

Verksamhetschef

Eva Hildebrand

Tfn 010-454 10 12

Mobil 070-264 72 02

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund