Hälsinglands Utbildningsförbund
Följ oss på facebook!
Följ oss på instagram!
Följ oss på youtube!
Hälsinglands Utbildningsförbund
Meny

Publicerad 2019-04-17

Följ förstelärarbloggen!

Våra förstelärare redovisar sina arbeten och metoder i förstelärarbloggen på www.hufb.se/förstelärarelänk till annan webbplats

Bildbeskrivning

Senaste blogginläggen:

 

 • Förstelärare Lärmiljö i praktiken
  Studiebesök på Källbrinksskolan - en NPF-säkrad skola
  2019-05-23 Anna Glindås, Anna Rådström
  Lärmiljöer
  Läs mer
 • Förstelärare Klassrumsobservationer på SFI i Söderhamn
  Värdefulla möten och reflektioner
  2019-04-02 Madline Arbid, Natalia Brolin
  Formativ bedömning
  Läs mer
 • Förstelärare Bedömning på APL
  Trepartssamtal och formativ bedömning
  2019-04-01 Mats Wiklund
  Arbetsplatsförlagt lärande
  Läs mer
 • Förstelärare Pedagogiska diskussioner med fokus på elevernas hörförståelse
  Vi lär oss av varandra.
  2019-03-26 Madline Arbid, Natalia Brolin
  Formativ bedömning
  Läs mer
 • Förstelärare Läsa, läsa, läsa
  Fortbildning pågår. Lärmiljö är ett gigantiskt område, och vi behöver lära mer.
  2019-02-25 Anna Glindås, Anna Rådström
  Lärmiljöer
  Läs mer
 • Förstelärare Informationsmöte om lärmiljö
  På ett APT den 4 februari fick pedagogisk personal på Staffangymnasiet information och tid att diskutera lärmiljö.
  2019-02-05 Anna Glindås, Anna Rådström
  Lärmiljöer
  Läs mer
 • Förstelärare Besök på Härnösands Gymnasium
  Information om lärling och lärlingsklasser
  2019-01-28 Kerstin Lindström, Margareta Englund, Mats Wiklund
  Arbetsplatsförlagt lärande
  Läs mer
 • Förstelärare Handledarutbildning
  Ett härligt gäng på CFL gör fördjupningdmodulen
  2019-01-28 Mats Wiklund
  Arbetsplatsförlagt lärande
  Läs mer
 • Förstelärare Planering och kompetensutveckling
  Ingress
  2019-01-23 Madline Arbid, Natalia Brolin
  Formativ bedömning
  Läs mer
 • Förstelärare VLM-utbildning
  Inom HUFB pågår en utbildning för rektorer, IT-strateger och digitala utvecklingsledare. Idag hålls det tredje utbildningstillfället på CFL i Söderhamn. Utbildare är Jan Svärdhagen som under många år har arbetat med pedagogisk utveckling inom IT och lärande inom skola och högre utbildning.
  2019-01-22 Anna Glindås, Anna Rådström, Linda Arwe, Mats Olsson
  Digitalisering
  Läs mer
 • Förstelärare Lärmiljöronder
  Hur ser den fysiska lärmiljön ut i Staffangymnasiets korridorer och klassrum? Är den optimal för lärande och arbete med lärande?
  2019-01-21 Anna Glindås, Anna Rådström
  Lärmiljöer
  Läs mer
 • Förstelärare Rubrik
  Mitt uppdrag är att utveckla ett hållbart arbetssätt mellan kärn- och karaktärsämnen för att öka förutsättningarna för varje elev att nå kursmålen och få en förståelse, för att kunna se hur alla ämnen kan bidra till en helhet i deras undervisning.
  2019-01-18 Catrine Elversson
  Samverkan kärn- och karaktärsämnen
  Läs mer
 • Förstelärare Ett inspirerande föredrag av Catharina Norgren
  2019-01-17 Madline Arbid, Natalia Brolin
  Formativ bedömning
  Läs mer
 • Förstelärare  SPRÅKUTVECKLANDE ARBETSSÄTT
  Ingress
  2019-01-07 Anders Sundström, Anna Glindås, Anna Rådström, Anna-Karin Zachrisson, Catrine Elversson, Daniel Svensson, Kerstin Lindström, Linda Arwe, Madline Arbid, Margareta Englund, Mats Olsson, Mats Wiklund, Natalia Brolin, Petra M Lindström, Staffan Seijsing, Torbjörn Stenman
  Allmänt förstelärare
  Läs mer
 • Förstelärare Handledarutbildning "rapport"
  Första momentet genomfört!
  2018-12-20 Mats Wiklund
  Arbetsplatsförlagt lärande
  Läs mer
 • Förstelärare Vad är lärmiljö?
  Vi har fått i uppdrag att tillsammans med övrig pedagogisk personal, och även eleverna, arbeta med att utveckla lärmiljön på Staffangymnasiet.
  2018-12-18 Anna Glindås, Anna Rådström
  Lärmiljöer
  Läs mer
 • Förstelärare Förberedelser inför den sista pedagogiska träffen för i år.
  2018-12-18 Madline Arbid, Natalia Brolin
  Formativ bedömning
  Läs mer
 • Förstelärare Samverkan gy - vux
  Tick tack. Tick tack. Tiden går...
  2018-12-18 Petra M Lindström
  Samverkan mellan gy och vux
  Läs mer
 • Förstelärare Digitaliserad matematikundervisning
  Med ny teknik skapar vi morgondagens matematikundervisning
  2018-12-18 Staffan Seijsing
  Digitalisering, Matematik
  Läs mer
 • Förstelärare Samverkan Gy - Vux

  Min förstelärartjänst omfattar Samarbete -samverkan Gy-VUX, ett fortsatt uppdrag för läsår 18/19.Samverkan är ett viktigt arbete som spänner över flera rektorer. En liten extra utmaning i sig då det är flera verksamhetsområden som är berörda. Under hösten har jag haft möten med bla verksamhetscheferna för gymnaise- och vuxutbildning. Vad är deras tankar kring uppdraget och samverkan samt hur ska det fortsatta strategiska utvecklingsarbetet tas framåt?

  2018-12-13 Petra M Lindström
  Samverkan mellan gy och vux
  Läs mer
 • Pythonprogram Är 45682123 ett primtal?!
  Det kan du undersöka genom att dela 45682123 med alla udda tal från 3 till 6759.
  Går någon av divisionerna jämnt ut så är 45682123 inget primtal.

  2018-12-05 Torbjörn Stenman
  Matematik
  Läs mer
 • Förstelärare Handledarutbildning
  Gemensamhandledarutbildning för Bygg, Handel, Industri och Hotell
  2018-12-05 Mats Wiklund
  Arbetsplatsförlagt lärande
  Läs mer
 • Förstelärare Formativ bedömning i klassrummet – kollegialt lärande för gemensam förståelse
  Ett fortsatt uppdrag från förra läsåret då vi la stor vikt vid faktainsamling i form av läsning av rapporter i ämnet, deltagande i seminarium och i att leda pedagogiska samtal utifrån Christian Lundahls fem strategier gällande formativ bedömning. 
  2018-12-05 Madline Arbid, Natalia Brolin
  Formativ bedömning
  Läs mer
 • Förstelärare Ung företagsamhet är lärorikt och kul!
  Ungdomar över hela världen jobbar under sin studietid med olika typer av företagande. Ursprunget kommer ifrån USA för över 50 år sedan och där heter denna studieform: Junior Achievment Worldwide, JAW. Finns i över hundra länder runt om i världen och i Sverige på gymnasiet heter det Ung Företagssamhet, UF.På Torsbergsgymnasiet är det många elever på både nationella programmen och yrkesprogrammen som kör UF under ett år. Visst är det spännande!
  2018-12-05 Margareta Englund
  Ung företagsamhet
  Läs mer
 • Förstelärare Förstelärarträff
  Bergsjö i Nordanstig levererar!
  2018-12-05 Anders Sundström, Anna Glindås, Anna Rådström, Ann-Katrin Buhrman, Kerstin Lindström, Linda Arwe, Madline Arbid, Margareta Englund, Mats Olsson, Mats Wiklund, Natalia Brolin, Staffan Seijsing, Torbjörn Stenman
  Formativ bedömning, Digitalisering
  Läs mer
 • Förstelärare Bloggande förstelärare!
  Nu kommer förstelärarna inom Hälsinglands utbildningsförbund att börja blogga.
  2018-12-04 Linda Arwe, Staffan Seijsing
  Digitalisering, Matematik
  Läs mer

Kontakt

Kontakt

Utvecklingsledare

Johan Rasmussen

Tfn 010-454 10 08

Verksamhetschef

Eva Hildebrand

Tfn 010-454 10 12

Verksamhetschef

Jonny Engström

Tfn 010-454 10 09

Länkar

Kontakt

Dokument

Kontakt


Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund