Hälsinglands Utbildningsförbund
Följ oss på facebook!
Följ oss på instagram!
Följ oss på youtube!
Hälsinglands Utbildningsförbund
Meny

Publicerad 2018-05-24

Dataskyddsförordningen

25 maj träder Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft och här berättar vi lite mer om den och hur vi jobbar.

Bildbeskrivning

Dataskydd/GDPR

Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR - General Data Protection Regulation) är en EU-förordning som börjar gälla
den 25 maj 2018 och ersätter då Personuppgiftslagen (PuL).
Förordningen är direkt gällande i hela EU och reglerar hur
personuppgifter får behandlas.

Som huvudman behandlar vi personuppgifter och är personuppgifts­ansvariga för våra verksamheter inom
gymnasie- och vuxenutbildningen och våra anställda.

Vi behandlar dina personuppgifter i första hand för att fullfölja våra åtaganden och följa gällande lagar för att du ska kunna studera/arbeta hos oss. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Endast medarbetare, personer inom organisationen och HR-enheten som behöver personuppgifterna för att utföra
sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Vill du veta mer om hur vi jobbar med GDPR och vilka rättigheter du som registrerad har, kan du besöka vår sida om dataskydd www.hufb.se/dataskydd

Kontakt

Kontakt

Hälsinglands Utbildningsförbund

E-post info@hufb.se

Tfn 010-454 10 00

Postadress:
Hälsinglands Utbildningsförbund
821 80 BOLLNÄS

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund