Hälsinglands Utbildningsförbund
 • | Anslagstavla
 • | Kontakt
 • | Webbsida
 • | O365
 • | FC
 • | Intranät
Följ oss på facebook!
Följ oss på instagram!
Följ oss på youtube!
Hälsinglands Utbildningsförbund
Meny
 • | Anslagstavla
 • | Kontakt
 • | Webbsida
 • | O365
 • | FC
 • | Intranät

Elevhälsan Staffangymnasiet

Staffangymnasiet satsar hårt på en aktiv elevhälsa. Vårt elevhälsoteam består av kurator, studievägledare, skol­sköterskor och specialpedagoger.

Elevhälsan

Att i grunden känna sig värdeful

Elevhälsoteamet ser frågan ur ett helhetsperspektiv, skol­klimatet och relationerna mellan ungdomar och vuxna.

Det handlar om skolans lärande miljö, om inflytande och ansvar, om betydelsen av att bli sedd och få en bra återkoppling till det man gör, dvs att i grunden känna sig värdefull. De olika kompetenserna samarbetar för att få en helhetssyn över de olika delarna.

Skapa goda lärmiljöer som främjar våra elevers hälsa

Teamet strävar efter att skapa goda lärmiljöer som främjar din hälsa. Det är lättare att lära i en miljö där man känner sig trygg och där relationerna präglas av tillit till varandra. På så sätt finns en nära samband mellan lärande, värdegrund och hälsa.

Kontakt

Kontakt

Skolsköterskor

Ulla Käck

Tfn 010-454 10 56

Mobil 072-714 53 29

Program: BA, EK, ES, FT, HA, HT, IN, NA, SA och TE

Lisa Holmström

Tfn 010-454 12 95

Mobil 073-039 42 19

Program: EE, IM och VO

Studie- och yrkesvägledare

Ingrid Åhlin

Tfn 010-454 10 58

Mobil 073-277 57 22

Program: BA, EK, ES, FT, HA, HT, IN, NA, SA och TE

Maha Persson

Tfn 010-454 12 85

Mobil 070-241 93 86

Program: EE, IM och VO

Kurator 

Elin Zetterlund

Tfn 010-454 11 90

Mobil 073-038 72 76

 

 

Skolpsykolog

Mimmi Lange

Tfn 010-454 12 88

Mobil 073-079 79 42

Specialpedagog

Carina Bergman

Tfn 010-454 10 23

Mobil 073-805 12 49

Yrkesförberedande program

Ruth Lonz

Tfn 010-454 10 18

Mobil 073-072 59 56  

Studieförberedande program

 

  Speciallärare

  Per Färnstrand

  Tfn 010-454 10 53

  Mobil 070-384 63 59

  IM


Länkar

Kontakt

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Hälsinglands Utbildningsförbund

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund